Woord vooraf

Het tunen van auto’s is al vele jaren aan een opmars bezig. Niet zo verwonderlijk als je weet dat we onze auto niet langer als een gewoon vervoersmiddel zien. Steeds vaker willen, vooral jongeren, een eigen toets geven aan hun wagen. Deze evolutie houdt echter ook in dat er afspraken moeten gemaakt worden over wat wel en niet toegelaten is zodat de veiligheid van de chauffeur, passagier en andere weggebruikers niet in het gedrang komt. Bovendien is het ook voor garagisten, verkopers, keuringscentra en politiediensten niet altijd duidelijk wat kan en wat niet kan. Met deze site willen we meer klaarheid scheppen zodat er op een verantwoorde en vooral verkeersveilige manier kan “getuned” worden.

Een Werkgroep Tuning boog zich de afgelopen maanden over een nieuw kader voor de tuners. Zonder afbreuk te willen doen aan jullie creativiteit, maar eerder met aandacht voor jullie veiligheid en het milieu, werden de verschillende technieken voor het ombouwen van voertuigen uitgebreid besproken. De Belgische wetgeving, de Europese richtlijnen en de reglementering bij onze lidstaten waren een belangrijk uitgangspunt voor het tot stand komen van deze website.

Omdat de technologie niet stilstaat kan deze website geen eindpunt betekenen. Ik nodig jullie dan ook uit om mee te werken aan het perfectioneren ervan. Dit kan door een reactie achter te laten op deze website.

Tot slot wil ik het BIVV, FBAT, AIB-Vinçotte, de FOD Mobiliteit en Vervoer en de federale politie danken voor hun medewerking en vakkennis die geleid heeft tot de totstandkoming van deze website.Minister van Mobiliteit
Renaat Landuyt


VEILIG VERKEER
Ik ben voor / Je suis pour / ich bin für
OPGELET!
De reglementering gaat in op 15 mei 2006.

De site is interactief en heeft als doel het verzamelen van jullie reacties!

support